Støtte til FNs atomvåpenforbud

Publisert av: Agder SV Publisert: 16. november 2020
Oppdatert: 09. juni 2021
Lesetid: ca. 1 min
Fylkesstyret vedtok 14. november følgende uttalelse.

Agder SV krever at Regjeringen umiddelbart signerer FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og samtidig starter samtaler med allierte og partnerland om signering av denne.

FNs atomvåpenforbud legger til rette for en balansert, trygg og verifiserbar nedrustning av kjernevåpen. Forbudet bygger på Ikkespredningsavtalen av 1968, som Norge var blant de første til å ratifisere.

For ikke-atomvåpenstater som Norge er forbudet ukomplisert: Vi må forplikte oss etter internasjonal lov til å ikke utvikle, teste, produsere, bli forsvart av, eller i det hele tatt å politisk støtte bruken av atomvåpen.

I dag utvikler verdens ni atomvåpenstater nye kjernevåpen, med målsetning om å gjøre disse mer aktuelle for bruk. Disse statene har i dag ingen uttalte planer om nedrustning, men legger ned betydelig politisk press for at allierte ikke skal signere FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

Tvert imot ser vi nye signaler om villighet til førstebruk samt at viktige våpenavtaler brytes eller ikke videreføres.

Det normbyggende forbudet mot atomvåpen fører til at dagens atomvåpenstater vil nyte mindre politisk støtte, eksternt så vel som internt for politisk videreføring og produksjon av nye kjernevåpen.