Utvalg

Agder SVs utvalg består av medlemmer med kompetanse/interesse for politikkfeltet, og som har lyst til å bruke tid og krefter på utvalgsarbeidet. Utvalgslederne velges av årsmøtet som medlemmer av representantskapet. Utvalgsmedlemmene velges av årsmøtet eller oppnevnes av fylkesstyret, som kan supplere utvalgene i perioden.


Kvinnepolitisk utvalg:

Leder: Anniken Thomassen

E-post: britt.anniken.thomassen@tvedestrand.kommune.no

Telefon: 99552265

Medlemmer: Tunne Torsveit, Mali Steiro Tronsmoen, Monica Pedersen, Randi Årikstad


Faglig utvalg:

Leder: Jens Eckhoff

E-post: jenseck1734@gmail.com

Telefon: 95196706

Medlemmer: Eva Hinlo, Jason Kannemeyer, Harald Hageland, Alf Holmelid, Anniken Thomassen, Hans Jørgen Kile, Marcus Solås


EU/EØS-utvalget:

Leder: Paul Magnus Gamlemshaug

E-post: pmgaml@online.no

Telefon: 918 77 869

Medlemmer: Torunn Skåltveit Olsen, Per Gunnar Salomonsen


Internasjonalt utvalg:

Leder: Jon Aslak Fintland

E-post: info@jon-fintland.com

Telefon: 41588867

Medlemmer: Andreas Haugland Ausland, Natalia Harsvik, Pedro Arevalo


Inkluderingsutvalg:

Leder: Jan Erik Johannessen

E-post: janerik.johannessen9@gmail.com

Telefon: 92306835

Medlemmer: Vibeke Wærn


Miljøpolitisk utvalg

Medlemmer: Robin Hansson, Hans Jørgen Kile, Inger Slågedal, Andreas Haugland Ausland, Tor Punsvik