Agder SV er stifta

Publisert av: Agder SV Publisert: 19. mars 2018
Oppdatert: 09. juni 2021
Lesetid: ca. 1 min
Aust-Agder og Vest-Agder SV er historie – søndag 18. mars vedtok et enstemmig årsmøte å opprette det nye fylkeslaget Agder SV. 70 delegater fra hele Agder var samlet i bystyresalen i Kristiansand til det som ble et historisk møte for SV på Sørlandet.

Mali Steiro Tronsmoen fra Kristiansand ble enstemmig valgt som leder for det nye fylkeslaget. Hun er ungdomsskolelærer, tidligere SU-leder, og var førstekandidat i Vest-Agder ved stortingsvalget i 2017 da SV gikk kraftig fram og gjorde et kjempevalg.

– Det er ingen steder et sterkt SV trengs mer enn her på Sørlandet, sa Tronsmoen da hun takket for tilliten og talte til årsmøtet etter valget.

Fra Stortinget fikk årsmøtet besøk av Solfrid Lerbrekk, som sitter i Arbeids- og sosialkomiteen for SV. Lerbrekk er representant for Rogaland, men flyttet til Vennesla etter valget i fjor høst og representerer på sett og vis også Agder på Stortinget. I sin politiske innledning trakk hun blant annet fram kampen mot arbeidslivskriminalitet og kampen mot bemanningsbyråene som viktige saker i arbeidslivspolitikken, og debatten som fulgte viste at det var stort engasjement rundt disse temaene.

Etter at Agder SV formelt var opprettet ble det vedtatt vedtekter, arbeids- og organisasjonsplan og budsjett for det nye fylkeslaget, og hele 13 politiske uttalelser om gode, viktige SV-saker. Blant sakene som ble tatt opp var barnetrygd, tidligere byggestart for Grenlandsbanen, tiltak mot marin forsøpling, nei til ACER, stopp av tvangsreturer til Afghanistan og organisering av sykehusene. Den nye fylkesledelsen vil ha nok å ta i utover året!