Fylkesstyret

Leder:

Mali Steiro Tronsmoen

E-post: malitron@gmail.com

Telefon: 95946615

Politisk nestleder:

Anniken Thomassen

E-post: britt.anniken.thomassen@tvedestrand.kommune.no

Telefon: 99552265

Organisatorisk Nestleder:

Fredrick Høyer-Berntsen

E-post: johanfber@gmail.com

Telefon: 90797928

Fylkesstyremedlem og kvinnepolitisk kontakt:

Renate Løland

E-post: renate_loland@hotmail.com

Telefon: 99552265

Fylkesstyremedlem og fagligpolitisk kontakt:

Jens Eckhoff

E-post: jenseck1734@gmail.com

Telefon: 95196706

Fylkesstyremedlem og inkluderingspolitisk kontakt:

Eva Hinlo

E-post: evahinlo@online.no

Telefon: 96041330

Fylkesstyremedlem og miljøpolitisk kontakt:

Anne Mette Seines

E-post: annemettepett@hotmail.com

Telefon: 91717123

Fylkesstyremedlem og internasjonal kontakt:

Tonje Jondahl Alvestad

E-post: tonjejalvestad@gmail.com

Telefon: 918880297

Fylkesstyremedlem:

Tor Inge Aurebekk

E-post: toinge-a@online.no

Telefon: 47751113

Fylkesstyremedlem:

Jon Aslak Fintland

E-post: info@jon-fintland.com

Telefon: 41588867

Fylkesstyremedlem:

Jan Erik Johannessen

E-post: janerik.johannessen9@gmail.com

Telefon: 92306835

Gruppeleder fylkestingsgruppa:

Mirell Høyer-Berntsen

E-post: mirell.hoyer-berntsen@sv.no

Telefon: 41453013

SU-representant:

Sunniva Svenkerud

E-post: sunniva.svenkerud@icloud.com / agder@su.no

Telefon: 90794655


Kontaktinfo til lokallagene finner du her.