Vedtak fra årsmøtet i Agder SV

Publisert av: Agder SV Publisert: 20. mars 2018
Oppdatert: 09. juni 2021
Lesetid: ca. 1 min
Her finner du dokumentene som ble vedtatt på det første årsmøtet i Agder SV.

Her finner du dokumentene som ble vedtatt på det første årsmøtet i Agder SV.

Uttalelser:

U1 Bedre rammevilkår for ungdomsaktiviteter på Agder

U2 Handlingsplan mot seksuell trakassering på videregående skoler

U3 Tilbud om HPV-vaksine for alle

U4 Stopp alle tvangsreturer til Afghanistan

U5 Likelønn nå

U6 Jordvern – viktig på flere måter

U7 Oslomodellen

U8 Barnetrygd for alle

U9 Byggestart for Grenlandsbanen i 2023

U10 Agder SV vil ha sykehusene tilbake til fylkene

U11 Nasjonal demokratisk kontroll over vannkrafta – nei til ACER

U12 Tiltak mot marin forsøpling

U13 Dyrevelferd

 

Organisatoriske vedtak:

Arbeids- og organisasjonsplan

Vedtekter for Agder SV