Stopp utflaggingen av Norgesplaster

Publisert av: Agder SV Publisert: 17. januar 2022
Oppdatert: 17. januar 2022
Lesetid: ca. 2 min
Denne helgen har landsstyret i SV vedtatt en uttalelse som støtter de ansatte ved Norgesplaster i Vennesla i deres kamp mot utflagging. SV ber Orkla droppe planene som er en trussel mot norsk industrikompetanse og beredskap. Her er hele uttalelsen:

Norgesplaster i Vennesla ble kjøpt opp av Orkla i 2020. Nå frykter de ansatte at de nye eierne vil legge ned bedriften og flytte arbeidsplassene til Spania. Lønnsomme arbeidsplasser kan bli flagget ut for å øke profitten til de nye eierne.

Norgesplaster er en hjørnestensbedrift med 50 ansatte, og den gir heltidsarbeid for mange kvinner. Bedriften har moderne utstyr, eksporterer 60% av sin produksjon og har gått med overskudd siden 1938. Beslutningen om utflagging slo derfor ned som en bombe både blant de ansatte og i kommuneledelsen. De ruster seg nå til kamp for å få ledelsen i Orkla til å snu.

Orkla Wound Care kjøpte samtlige aksjer i Norgesplaster i april 2020. I pressemeldingen som fulgte, het det at «med kjøpet av Norgesplaster styrker Orkla Wound Care sin tilstedeværelse i apotekkanalen og i markedet for førstehjelpsprodukter.» De ansatte var tydelig vis bare en salderingspost i denne transaksjonen for å posisjonere seg i markedet med en ny merkevare.

Det er ikke første gang Orkla flagger ut arbeidsplasser. I 2016 ble Ello-fabrikken i Kristiansund lagt ned og arbeidsplassene flyttet til Sverige. Det er fullstendig uakseptabelt å flagge ut lønnsomme arbeidsplasser, kaste arbeidsfolk på gata og rasere livskraftige lokalsamfunn. Slike tiltak viser en total mangel på samfunnsansvar, samtidig som det er er snever og kortsiktig industripolitikk.

Pandemien har vist hvor viktig spørsmålet om norsk beredskap og produksjon av medisinsk utstyr er. Trussel om utflagging av produksjonsmiljøet i Norgesplaster er kritisk. Denne kompetansen bør tvert imot bygges opp og styrkes.

Utflagging av solide norske industrimiljø utarmer den norske industrikompetansen og industritradisjonen. Det ødelegger dermed mulighetene for en langsiktig og berekraftig industriutvikling her i landet. Kortsiktige profittmotiv undergraver vår framtid som industrinasjon. Vi kan ikke akseptere at konsern som drar stor nytte av de gode norske rammevilkårene for næringsvirksomhet, setter kortsiktig profitt foran ansvaret for arbeidsplasser og langsiktig industriutvikling.

Landsstyret i SV gir sin fulle støtte til kampen mot nedleggelse av Norgesplaster i Vennesla og oppfordrer ledelsen i Orkla til å revurdere planene om utflagging.