Representantskapet

Representantskapet er fylkeslagets høyeste organ mellom årsmøtene, og møtes normalt 2–4 ganger i året.

Representantskapet i Agder SV består av de 13 medlemmene i fylkesstyret, utvalgsledere, og to valgte representanter fra hvert av lokallagene og Agder SU.

Forretningsorden for representantskapetLast ned