Fylkeskommunen som arbeidsgiver

Erfaringer viser at gode offentlige tjenester sikres best hvis ansatte og deres tillitsvalgte deltar aktivt med å forbedre tjenestene. Ansatte har nærhet til brukerne og har ofte gode idéer til hvordan tilbudet for brukerne kan forbedres. På denne måten sikres også flest mulig gode og attraktive arbeidsplasser. Vi må vise tillit til de ansatte ved å redusere rapporteringskrav og la de bruke mer tid på det arbeidet som skal utføres.

Ved eventuelt kjøp av varer og tjenester må krav til lønns- og arbeidsforhold hos leverandør være et av kravene som vektlegges høyt i anbudene med krav om at det skal betales iht. tariffavtalt eller allmengjort lønn, og at dette også gjelder mellom oppdrag for innleide samt at innleide skal være fast ansatt hos utleiefirmaet. Det må også kreves at antall underleverandører skal være maks 1 og der enkeltpersonforetak regnes som eget ledd og ikke kan ha underleverandør. Det må sikres at minst 50 prosent av arbeidede timer skal utføres av fagarbeidere og at det er minst 10 prosent læringer innen arbeids- og bransjeområder med fagbrev- og lærlingordning. Det må også sikres at alle arbeidere i forbindelse med anbud skal ha godkjente HMS-kort når de arbeider i bransje- og arbeidsområder der Arbeidstilsynet utsteder HMS-kort. Alle leverandører må dokumentere at deres ansatte er dekket av ulykkesforsikring. Fylkeskommunen må også sikre seg rett til innsyn i alle relevante forhold hos leverandører.

Agder SV vil: