Kunst, kultur, idrett og friluftsliv

Agder SV har som ambisjon om å være det ledende kulturpartiet i landsdelen. For oss handler kultur om livskvalitet, noe å leve for, ikke bare noe å leve av. Agder preges av store levekårsutfordringer, vi mener at et inkluderende kulturliv som er tilgjengelig for alle uansett etnisk-, sosial- og økonomisk ståsted eller funksjonsnivå, vil bidra til utjevning av forskjellene i levekår. Mye tilsier at en aktiv og ambisiøs kulturpolitikk ikke bare bidrar til trivsel, utjevning og livskvalitet, men også fører til nyskaping og vekst på andre samfunnsområder. Agder SV legger et bredt kulturbegrep til grunn og vil derfor rette fokus på tiltak innenfor en rekke områder, eksempelvis friluftsliv, idrett, musikk, bibliotek, historieformidling og kunst i ulike former. Kunst- og kreative fag er fremtidens fag i en verden med større automatisering.

 

Agder SV vil: