Fylkesstyret

Fungerende leder, (tidl. politisk nestleder):

Tonje Jondahl Alvestad

E-post: tonjejalvestad@gmail.com

Telefon: 41453013

Organisatorisk Nestleder:

Jason Alexander Kannemeyer

E-post: jasonsv@kannemeyer.no

Telefon: 40552864

Kvinnepolitisk leder:

Anniken Thomassen

E-post: britt.anniken.thomassen@tvedestrand.kommune.no

Telefon: 99552265

Fylkesstyremedlem og faglig leder:

Jens Eckhoff

E-post: jenseck1734@gmail.com

Telefon: 95196706

Fylkesstyremedlem og inkluderingspolitisk leder:

Jan Erik Johannessen

E-post: janerik.johannessen9@gmail.com

Telefon: 92306835

Fylkesstyremedlem:

Eva Hinlo

E-post: evahinlo@online.no

Telefon: 96041330

Fylkesstyremedlem:

Anne Mette Seines

E-post: annemettepett@hotmail.com

Telefon: 91717123

Fylkesstyremedlem:

Håvard Pedersen Flattum

E-post: haavardf7@hotmail.no

Telefon: 97631531

Fylkesstyremedlem:

Jon Aslak Fintland

E-post: info@jon-fintland.com

Telefon: 41588867

Fylkesstyremedlem:

Mali Steiro Tronsmoen

E-post: malitron@gmail.com

Telefon: 95946615

Fylkesstyremedlem:

Paul Magnus Gamlemshaug

E-post: pmgaml@online.no

Telefon: 918 77 869

Gruppeleder fylkestingsgruppa:

Mirell Høyer-Berntsen

E-post: mirell.hoyer-berntsen@sv.no

Telefon: 41453013

SU-representant:

Awaatef Hassan

E-post: awaatef005@hotmail.com

Telefon: 40195022


Kontaktinfo til lokallagene finner du her.