Fylkesårsmøte 12. februar 2022

Årsmøtet i Agder SV gjennomføres lørdag 12. februar 2022. Informasjon og sakspapirer vil bli publisert fortløpende på denne siden.

Saker som skal behandles på årsmøtet

Sak 1 – Konstituering

Sak 2 – Beretninger

Sak 3 – Regnskap

Sak 4 – Uttalelser

Sak 5 – Arbeidsplan

Sak 6 – Vedtekter

Sak 7 – Budsjett

Sak 8 – Valg

VIKTIGE FRISTER

15. januar: Frist for å fremme forslag til endring av gjeldende vedtekter.

29. januar:  Frist for å sende inn saker som ønskes behandlet på årsmøtet. Unntatt fra denne fristen er uttalelser. Vi ber om at forslag til uttalelser sendes inn minst to dager før møtet, men vil akseptere uttalelser som fremmes inntil kl. 10 møtedagen dersom de omhandler særlig dagsaktuelle tema. Saker og uttalelser sendes til agder@sv.no.

30. februar: Frist for å sende inn endringsforslag, dersom fylkesstyret skal rekke å innstille på dem. Selv om endringsforslag (unntatt til vedtekter) kan fremmes helt frem til strek settes på årsmøtet, ber vi om at dere leser gjennom dokumentene og fremmer endringsforslag så tidlig som mulig. Da kan fylkesstyret rekke å innstille på forslagene, de andre delegatene kan rekke å ta stilling til hva de synes om de innkomne forslagene, redaksjonskomiteen vil få gjort en bedre jobb under møtet, og vi vil generelt ende opp med bedre og mer gjennomarbeidede vedtak.

Senest 5. februar: Endelig innkalling med dagsorden og sakspapirer med fylkesstyrets innstilling sendes ut til lokallagene.

Så tidlig som mulig: Liste over delegater fra lokallagene og Agder SU må meldes på til agder@sv.no.