Fylkesårsmøte 12. februar 2022

Årsmøtet i Agder SV gjennomføres lørdag 12. februar 2022. Informasjon og sakspapirer vil bli publisert fortløpende på denne siden.

Agder SVs fylkesårsmøte avholdes digitalt 12. februar 2022.

————————————————————————————————————

Praktisk informasjon om pålogging sendes alle lokallag og de påmeldte delegatene.

Tidsrammen for møtet er kl. 08:30–19:30, med en lengre pause kl. 14:30–16:30. Etter hvert som møtet nærmer seg, vil sakspapirer fortløpende bli lagt ut på denne siden.

Møtet gjennomføres digitalt ved hjelp av Zoom og GoPlenum. Lær mer om GoPlenum her. Alle medlemmer kan delta i møtet i Zoom, men kun innmeldte delegater blir registrert i GoPlenum som brukes til å votere og behandle saker underveis i møtet.

Klikk her for å delta i møtet på Zoom!

Lenken over virker kun i tidsrommet møtet er aktivt. Det arrangeres i tillegg to testmøter for delegater, for å bli kjent med GoPlenum og lære hvordan man fremmer forslag, voterer, tegner seg til talerlista, osv. Testmøtene er tirsdag 8. februar og onsdag 9. februar kl. 18, det anbefales at alle delegater deltar på ett av disse møtene. Lenke til møtene sendes ut til medlemmene og sendes til de innmeldte delegatene. Om du ikke har fått når møtet nærmer seg, send en e-post til agder@sv.no.

Saker som skal behandles på årsmøtet

Sak 1 – Konstituering

Sak 2 – Beretninger

Sak 3 – Regnskap

Sak 4 – Uttalelser

Sak 5 – Arbeidsplan

Sak 6 – Vedtekter

Sak 7 – Budsjett

Sak 8 – Valg

VIKTIGE FRISTER

15. januar: Frist for å fremme forslag til endring av gjeldende vedtekter.

29. januar:  Frist for å sende inn saker som ønskes behandlet på årsmøtet. Unntatt er forslag til uttalelser, som har frist 9. februar. Saker og uttalelser sendes til agder@sv.no.

31. januar: Frist for å sende inn endringsforslag, dersom fylkesstyret skal rekke å innstille på dem. Selv om endringsforslag (unntatt til vedtekter) kan fremmes helt frem til strek settes på årsmøtet, ber vi om at dere leser gjennom dokumentene og fremmer endringsforslag så tidlig som mulig. Da kan fylkesstyret rekke å innstille på forslagene, de andre delegatene kan rekke å ta stilling til hva de synes om de innkomne forslagene, redaksjonskomiteen vil få gjort en bedre jobb under møtet, og vi vil generelt ende opp med bedre og mer gjennomarbeidede vedtak.

5. februar: Delegater fra lokallagene og Agder SU må meldes på med navn, e-postadresse og mobilnummer på hver delegat. Fyll ut dette skjemaet og send på mail til agder@sv.no. Her er oversikt over hvor mange delegater hvert lokallag har.

Senest 5. februar: Endelig innkalling med dagsorden og sakspapirer med fylkesstyrets innstilling sendes ut til lokallagene.

9. februar: Siste frist for å sende inn forslag til uttalelser – det oppfordres til å sende inn forslag så tidlig som mulig.